ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA
ZGŁOŚ PRZYPADEK
ZGŁOSZENIE

 

 

Program konferencji

 

 

 


08:00 - 15:00
Warsztaty tematyczne towarzyszące Konferencji
  • Terapia nerkozastępcza, Fresenius
  • Monitorowanie hemodynamiczne, Getinge
  • Echokardiografia dla intensywistów, Phillips
  • ECMO, Getinge
  • Terapia nerkozastępcza,Baxter
  • Nieinwazyjna wentylacja, Fisher & Paykel
  • Warsztaty z zakładania elektrod i wkłuć centralnych od kontrolą UKG, Balton
  • Respirator bez tajemnic czyli co powinien wiedzieć kardiolog na dyżurze, Dräger
  • Warsztaty resuscytacyjne
16:00 - 17:30
Sesja konkursowa przypadków klinicznych
08:30 - 09:00
Przywitanie gości, Otwarcie Konferencji
10:20
Sesja I
Intensywista z zegarkiem w ręku (sesja oparta o przypadki kliniczne)
09:00 - 09:05
Przypadek I : Wspomaganie krążenia w ostrej niewydolności serca
09:05 - 09:15
Błyskawiczna decyzja czy przemyślana strategia
09:15 - 09:20
Przypadek II : Sepsa
09:20 - 09:30
Wstrząs septyczny - nie zaśpij !
09:30 - 09:35
Przypadek III : Terapia nerkozastępcza
09:35 - 09:45
Nadeszły ciężkie czasy…
09:45 - 09:50
Przypadek IV : Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia
09:50 - 10:00
IHCA, czyli kiedy czas się zatrzymał…
10:05 - 10:10
Przypadek V : Zatorowość płucna
10:10 - 10:20
Zator płucny - proszę natychmiast podać fibrynolizę !
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
12:00
Sesja II
Advances in the Management of Cardiogenic Shock
10:45 - 11:10
Echocardiography in the diagnosis and treatment of cardiogenic shock
11:10 - 11:35
Percutaneous interventions - how to manage in cardiogenic shock?
11:35 - 12:00
Cardiac arrest and post-ROSC syndrome - where are we now?
12:00 - 12:15
Panel discussion
12:15 - 13:00
Lunch
Ogłoszenie wyników SESJI KONKURSOWEJ z dnia 14 maja (godz. 12:15)
14:00
Sesja III
Dylematy interwencyjne w ITK- sesja pro/contra
13:00 - 13:20
Mechaniczne wspomaganie krążeniawe wstrząsie u wszystkich chorych z zawałem serca

Pro: Michał Hawranek

Contra: Marek Gierlotka

13:20 - 13:40
ECMO w skrajnej niewydolności serca

Pro: Marek Jemielity
Contra: Mariusz Kuśmierczyk

13:40 - 14:00
Pilna ablacja w burzy elektrycznej

Pro: Sebastian Stec
Contra: Paweł Balsam

14:00 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:45
Przerwa kawowa
14:45 - 16:15
Sesja IV
Indywidualne podejście do chorego na ITK - sesja hotline
14:45 - 14:55
Pacjent po OHCA
14:55 - 15:05
Pacjent onkologiczny w OITK
15:05 - 15:15
Pacjent z CTEPH - czy operować?
15:15 - 15:25
Pacjent ze skrajną niewydolnością serca - jak mechanicznie wspomagać?
15:25 - 15:35
Pacjent z udarem niedokrwiennym - kiedy interwencja przezskórna?
15:35 - 15:45
Pacjent z zakrzepicą na mechanicznej protezie - kiedy fibrynoliza?
15:45 - 15:55
Pacjent z AHF i ciężką stenozą aortalną - kiedy BAV, TAVI, operacja?
15:55 - 16:05
Pacjent ostrą AR w przebiegu IZW - kiedy operować?
16:05 - 16:15
Opieka końca życia
16:15
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
10:15
Sesja I
Opowieści z … NOAC, czyli co nowego w terapii
09:00 - 09:15
NOAC w chorobie nowotworowej- czy już można?
09:15 - 09:30
Postępowanie w krwawieniach po NOAC
09:30 - 09:45
Stężenie NOAC- czyli czy jesteśmy w stanie kontrolować leczenie
09:45 - 10:00
Postępowanie z pacjentami na NOAC- opowieści z ED
10:00 - 10:15
NOAC a zabiegi i znieczulenia
10:15 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
12:00
Sesja II
Sesja Sekcji Pielęgniarek Intensywnej Terapii Kardiologicznej AITK
sesja sponsorowana przez:
10:45 - 11:00
Nowoczesne metody leczenia niewydolności serca
11:00 - 11:15
Kardiologia interwencyjna
11:15 - 11:30
Zmiany w opiece nad pacjentem z OZW na przestrzeni lat
11:30 - 11:45
Minimalizowanie ryzyka zakażeń w Oddziałach Intensywnej Terapii Kardiologicznej
11:45 - 12:00
Leczenie narkozastępcze w ostrej niewydolności nerek
12:00 - 12:15
Dyskusja panelowa i podsumowanie Sesji
12:15 - 13:00
Lunch
ogłoszenie wyników Sesji Konkursowej z dnia 14 maja (godz. 12:15)
14:30 - 14:15
Sesja III
Sesja Klubu 30
Rzadkie przyczyny ostrej niewydolności serca
13:00 - 13:15
Zespół takotsubo - czy zawsze łagodny?
13:15 - 13:30
Ostra niewydolność serca w ciąży i połogu - czy tylko kardiomiopatia okołoporodowa?
13:30 - 13:45
Przełom tarczycowy jako przyczyna ostrej niewydolności serca - co powinien wiedzieć kardiolog?
13:45 - 14:00
Ostra niewydolność serca u pacjenta z wrodzoną wadą serca - nie taki diabeł straszny?
14:00 - 14:15
Zapalenie mięśnia sercowego - czy możemy rezygnować z biopsji ?
14:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:45
Przerwa kawowa
15:55
Sesja IV
Co nowego w ITK 2020?
14:45 - 14:55
Niewydolność oddechowa - V-V ECMO- punkt widzenia kardiochirurga
14:55 - 15:05
Pacjent z PE- czy jeszcze leki przeciwkrzepliwe, czy już agresywna terapia
15:05 - 15:15
Nowości w kardiologii inwazyjnej
15:15 - 15:25
Flozyny- nowe leki w NS?
15:25 - 15:35
Nowości w wytycznych resuscytacyjnych 2020- czy coś wiemy?
15:35 - 15:45
Zaawansowane monitorowanie funkcji serca- rola TEE
15:45 - 15:55
Nowoczesna antybiotykoterapia
15:55 - 16:15
Dyskusja
10:12
Sesja I
Ostra niewydolność serca: od mechanizmu do diagnozy
09:00 - 09:12
Patomechanizmy ONS- czy profil hemodynamiczny ma znaczenie?
09:12 - 09:24
Wewnątrzkliniczny rejestr ostrej niezawałowej niewydolności serca
09:24 - 09:36
Monitorowanie nieinwazyjne. Jak nieinwazyjna ocena wolemii wspiera terapię w zdekompensowanej niewydolności serca ?
09:36 - 09:48
Inwazyjne monitorowanie w ONS
09:48 - 10:00
Sakubitryl/walsartan u chorych z ostrą niewydolnością serca- kiedy, jak i po co?
10:00 - 10:12
Farmakoterapia okołooperacyjna w ciężkiej NS
10:12 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
12:00
Sesja II
Wtórna prewencja po ostrych zespołach wieńcowych
10:45 - 11:00
Rivaroxaban w dawce naczyniowej: dla kogo?
11:00 - 11:15
Długotrwałe leczenie tikagrelorem
11:15 - 11:30
Optymalna farmakoterapia po OZW
11:30 - 11:45
Problemy i wyzwania rehabilitacji po zawale serca
11:45 - 12:00
Aktualności KOS
12:00 - 12:15
Dyskusja
12:15 - 13:00
Lunch
ogłoszenie wyników Sesji Konkursowej z dnia 14 maja (godz. 12:15)
14:15
Sesja III
Chory po… ostrym stanie kardiologicznym
13:00 - 13:15
Po zawale serca
13:15 - 13:30
Po ADHF
13:30 - 13:45
Po zatorowości płucnej
13:45 - 14:00
Po zapaleniu mięśnia sercowego
14:00 - 14:15
Po zatrzymaniu krążenia
14:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:45
Przerwa kawowa
14:45 - 16:15
Sesja IV
Trudności diagnostyczne na Erce i w SOR
14:45 - 14:57
Rage against the machine, czyli jak przejąć kontrolę nad urządzeniami?
14:57 - 15:09
Bradykardia czy odklejenie elektrod? . Postępowanie w bradyarytmiach
15:09 - 15:21
Zagadkowe obrazy echokardiograficzne
15:21 - 15:33
Czy każdy pacjent z dodatnią hs-troponiną powinien mieć wykonaną koronarografię
15:33 - 15:45
Wstrząs, ale czy kardiogenny?
15:45 - 16:00
Duszność, ale czy kardiogenna?
16:00 - 16:15
Dodatnia PCT- leczyć czy nie?
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.